FAQ
  • Det är första gången jag rapporterar
  • Jag har bytt bil under perioden
  • Jag har kört/tankat en annan bil under perioden
  • Jag har rapporterat fel/glömt rapportera en tidigare period
  Rapportera delat drivmedel Stäng
Anstnr:
Regnr:   (format: AAA111)  
Period:   (format: ÅÅÅÅMM)  

OBS!  Ange alltid i kilometer, ej mil
Huvudalternativ för ordinarie månadsrapportering
Ingående mätarställning  (km)
  Utgående mätarställning  (km)
  Totalt antal km i perioden  (beräknas)
  Varav i tjänsten  (km)
 
Rapporteringsalternativ vid bilbyte och korrigeringar
Totalt antal km i perioden
  Varav i tjänsten  (km)
Senast rapporterad
mätarställning i km

Avser period
Rapporterad datum
 
 
FAQ
  • Det är första gången jag rapporterar
  • Jag har bytt bil under perioden
  • Jag har kört/tankat en annan bil under perioden
  • Jag har rapporterat fel/glömt rapportera en tidigare period

  • Kontakta oss