Följande information har registrerats         
Anställningsnr:
Registreringsnr:
Period:
Din rapportering finns nu också synlig under Visa tidigare
Möjligheten till bekräftelse på epost är borttagen pga gällande dataskyddsförordning(GDPR).
  Rapportera Trängselskatt
Meddelande
Viktig infomation
Body text
Anstnr:
Regnr:   (format: AAA111)  
Period:   (format: ÅÅÅÅMM)  

Passagerapportering
st
  varav passager i tjänst st
 
Månadsbelopp avseende tjänstkörning
Kr
     
Registrerad trängselskatt
Period Registrerat Belopp Registrerade passager Registrerade passager i tjänst  
 
FAQ

Behandling av personuppgifter